Kapitel 2petr 2

2petr 2:1:
dt.
εγενοντο V-2ADI-3P werden G1096 δε CONJ aber G1161 και CONJ und G2532 ψευδοπροφηται N-NPM falscher Prophet G5578 εν PREP in G1722 τω T-DSM - G3588 λαω N-DSM Volk G2992 ως ADV wie G5613 και CONJ und G2532 εν PREP in G1722 υμιν P-2DP du G4771 εσονται V-FDI-3P sein G1510 ψευδοδιδασκαλοι N-NPM falscher Lehrer G5572 οιτινες R-NPM jeder, der G3748 παρεισαξουσιν V-FAI-3P heimlich einführen G3919 αιρεσεις N-APF Partei G0139 απωλειας N-GSF Verderben G0684 και CONJ und G2532 τον T-ASM - G3588 αγορασαντα V-AAP-ASM kaufen G0059 αυτους P-APM selbst G0846 δεσποτην N-ASM Gebieter G1203 αρνουμενοι V-PNP-NPM (ver)leugnen G0720 επαγοντες V-PAP-NPM heraufführen G1863 εαυτοις F-3DPM sich selbst G1438 ταχινην A-ASF schnell herankommend G5031 απωλειαν N-ASF Verderben G0684
2petr 2:2:
dt.
και CONJ und G2532 πολλοι A-NPM viel G4183 εξακολουθησουσιν V-FAI-3P nachfolgen G1811 αυτων P-GPM selbst G0846 ταις T-DPF - G3588 ασελγειαις N-DPF Ausschweifung G0766 δι PREP durch G1223 ους R-APM rel. pr. G3739 η T-NSF - G3588 οδος N-NSF Weg G3598 της T-GSF - G3588 αληθειας N-GSF Wahrheit G0225 βλασφημηθησεται V-FPI-3S lästern G0987
2petr 2:3:
dt.
και CONJ und G2532 εν PREP in G1722 πλεονεξια N-DSF Habgier G4124 πλαστοις A-DPM erdichtet G4112 λογοις N-DPM Wort G3056 υμας P-2AP du G4771 εμπορευσονται V-FDI-3P handeln G1710 οις R-DPM rel. pr. G3739 το T-NSN - G3588 κριμα N-NSN Urteil G2917 εκπαλαι ADV schon längst G1597 ουκ PRT-N nicht G3756 αργει V-PAI-3S müßig sein G0691 και CONJ und G2532 η T-NSF - G3588 απωλεια N-NSF Verderben G0684 αυτων P-GPM selbst G0846 ου PRT-N nicht G3756 νυσταξει V-FAI-3S einnicken G3573
2petr 2:4:
dt.
ει COND wenn G1487 γαρ CONJ denn G1063 ο T-NSM - G3588 θεος N-NSM Gott G2316 αγγελων N-GPM Bote G0032 αμαρτησαντων V-AAP-GPM sündigen G0264 ουκ PRT-N nicht G3756 εφεισατο V-ADI-3S sich etw. ersparen G5339 αλλα CONJ sondern G0235 σειραις N-DPF Stricke G4577 ζοφου N-GSM tiefste Finsternis G2217 ταρταρωσας V-AAP-NSM im Tartarus (verwahrt habend) G5020 παρεδωκεν V-AAI-3S überliefern G3860 εις PREP in G1519 κρισιν N-ASF Gericht G2920 τηρουμενους V-PPP-APM bewahren G5083
2petr 2:5:
dt.
και CONJ und G2532 αρχαιου A-GSM ursprünglich G0744 κοσμου N-GSM Welt G2889 ουκ PRT-N nicht G3756 εφεισατο V-ADI-3S sich etw. ersparen G5339 αλλα CONJ sondern G0235 ογδοον A-ASM achte G3590 νωε N-PRI Noah G3575 δικαιοσυνης N-GSF Gerechtigkeit G1343 κηρυκα N-ASM Prediger G2783 εφυλαξεν V-AAI-3S verwahren G5442 κατακλυσμον N-ASM Überflutung G2627 κοσμω N-DSM Welt G2889 ασεβων A-GPM frevelhaft G0765 επαξας V-AAP-NSM heraufführen G1863
2petr 2:6:
dt.
και CONJ und G2532 πολεις N-APF Stadt G4172 σοδομων N-GPN Sodom G4670 και CONJ und G2532 γομορρας N-GSF Gomorrha G1116 τεφρωσας V-AAP-NSM einäschern G5077 καταστροφη N-DSF Untergang G2692 κατεκρινεν V-AAI-3S verurteilen G2632 υποδειγμα N-ASN Beispiel G5262 μελλοντων V-PAP-GPM erwarten G3195 ασεβειν V-PAN frevelhaft handeln G0764 τεθεικως V-RAP-NSM setzen G5087
2petr 2:7:
dt.
και CONJ und G2532 δικαιον A-ASM gerecht G1342 λωτ N-PRI Lot G3091 καταπονουμενον V-PPP-ASM geplagt werden G2669 υπο PREP von G5259 της T-GSF - G3588 των T-GPM - G3588 αθεσμων A-GPM Ruchlose G0113 εν PREP in G1722 ασελγεια N-DSF Ausschweifung G0766 αναστροφης N-GSF Benehmen G0391 ερρυσατο V-ANI-3S retten G4506
2petr 2:8:
dt.
βλεμματι N-DSN Anblicken G0990 γαρ CONJ denn G1063 και CONJ und G2532 ακοη N-DSF Gehör G0189 ο T-NSM - G3588 δικαιος A-NSM gerecht G1342 εγκατοικων V-PAP-NSM ständig wohnen unter ... G1460 εν PREP in G1722 αυτοις P-DPM selbst G0846 ημεραν N-ASF Tag G2250 εξ PREP aus G1537 ημερας N-GSF Tag G2250 ψυχην N-ASF Seele G5590 δικαιαν A-ASF gerecht G1342 ανομοις A-DPN gesetzlos G0459 εργοις N-DPN Werk G2041 εβασανιζεν V-IAI-3S quälen G0928
2petr 2:9:
dt.
οιδεν V-RAI-3S wissen G1492 κυριος N-NSM Herr G2962 ευσεβεις A-APM gottesfürchtig G2152 εκ PREP aus G1537 πειρασμου N-GSM Versuchung G3986 ρυεσθαι V-PNN retten G4506 αδικους A-APM ungerecht G0094 δε CONJ aber G1161 εις PREP in G1519 ημεραν N-ASF Tag G2250 κρισεως N-GSF Gericht G2920 κολαζομενους V-PPP-APM strafen G2849 τηρειν V-PAN bewahren G5083
2petr 2:10:
dt.
μαλιστα ADV-S besonders G3122 δε CONJ aber G1161 τους T-APM - G3588 οπισω ADV hinten G3694 σαρκος N-GSF Fleisch G4561 εν PREP in G1722 επιθυμια N-DSF Begierde G1939 μιασμου N-GSM zum Besudeln G3394 πορευομενους V-PNP-APM hingehen G4198 και CONJ und G2532 κυριοτητος N-GSF Herrschaft G2963 καταφρονουντας V-PAP-APM verachten G2706 τολμηται N-NPM Waghalsige G5113 αυθαδεις A-NPM selbstgefällig G0829 δοξας N-APF Herrlichkeit/Ehre G1391 ου PRT-N nicht G3756 τρεμουσιν V-PAI-3P zittern G5141 βλασφημουντες V-PAP-NPM lästern G0987
2petr 2:11:
dt.
οπου ADV wo G3699 αγγελοι N-NPM Bote G0032 ισχυι N-DSF Stärke G2479 και CONJ und G2532 δυναμει N-DSF Vermögen(skraft) G1411 μειζονες A-NPM-C groß G3173 οντες V-PAP-NPM sein G1510 ου PRT-N nicht G3756 φερουσιν V-PAI-3P tragen G5342 κατ PREP herab G2596 αυτων P-GPM selbst G0846 παρα PREP seitens... G3844 κυριω N-DSM Herr G2962 βλασφημον A-ASF lästernd G0989 κρισιν N-ASF Gericht G2920
2petr 2:12:
dt.
ουτοι D-NPM dies* G3778 δε CONJ aber G1161 ως ADV wie G5613 αλογα A-NPN unvernünftig G0249 ζωα N-NPN lebendige Wesen G2226 φυσικα A-NPN natürlich G5446 γεγενημενα V-RPP-NPN werden G1096 εις PREP in G1519 αλωσιν N-ASF Einfangen G0259 και CONJ und G2532 φθοραν N-ASF Vernichtung G5356 εν PREP in G1722 οις R-DPN rel. pr. G3739 αγνοουσιν V-PAI-3P nicht kennen G0050 βλασφημουντες V-PAP-NPM lästern G0987 εν PREP in G1722 τη T-DSF - G3588 φθορα N-DSF Vernichtung G5356 αυτων P-GPM selbst G0846 καταφθαρησονται V-2FPI-3P Pf.Pass, völlig verdorben G2704
2petr 2:13:
dt.
κομιουμενοι V-FDP-NPM (sich) holen G2865 μισθον N-ASM Lohn G3408 αδικιας N-GSF Ungerechtigkeit G0093 ηδονην N-ASF Vergnügen G2237 ηγουμενοι V-PNP-NPM Leitende/achten G2233 την T-ASF - G3588 εν PREP in G1722 ημερα N-DSF Tag G2250 τρυφην N-ASF Schwelgerei G5172 σπιλοι N-NPM Schmutzfleck G4696 και CONJ und G2532 μωμοι N-NPM Makel G3470 εντρυφωντες V-PAP-NPM sich schwelgen G1792 εν PREP in G1722 ταις T-DPF - G3588 απαταις N-DPF Täuschung G0539 αυτων P-GPM selbst G0846 συνευωχουμενοι V-PNP-NPM zusammen schmausen G4910 υμιν P-2DP du G4771
2petr 2:14:
dt.
οφθαλμους N-APM Auge G3788 εχοντες V-PAP-NPM haben G2192 μεστους A-APM überquellend von... G3324 μοιχαλιδος N-GSF Ehebrecherin G3428 και CONJ und G2532 ακαταπαυστους A-APM ruhelos (blickend) G0180 αμαρτιας N-GSF Sünde G0266 δελεαζοντες V-PAP-NPM ködern G1185 ψυχας N-APF Seele G5590 αστηρικτους A-APF unbefestigt G0793 καρδιαν N-ASF Herz G2588 γεγυμνασμενην V-RPP-ASF üben G1128 πλεονεξιας N-GSF Habgier G4124 εχοντες V-PAP-NPM haben G2192 καταρας N-GSF Verfluchung G2671 τεκνα N-NPN Kind G5043
2petr 2:15:
dt.
καταλιποντες V-2AAP-NPM verlassen G2641 ευθειαν A-ASF gerade G2117 οδον N-ASF Weg G3598 επλανηθησαν V-API-3P jmdn. irreführen G4105 εξακολουθησαντες V-AAP-NPM nachfolgen G1811 τη T-DSF - G3588 οδω N-DSF Weg G3598 του T-GSM - G3588 βαλααμ N-PRI Bileam G0903 του T-GSM - G3588 βοσορ N-PRI Bosor G1007 ος R-NSM rel. pr. G3739 μισθον N-ASM Lohn G3408 αδικιας N-GSF Ungerechtigkeit G0093 ηγαπησεν V-AAI-3S lieben G0025
2petr 2:16:
dt.
ελεγξιν N-ASF Zurechtweisung G1649 δε CONJ aber G1161 εσχεν V-2AAI-3S haben G2192 ιδιας A-GSF eigen G2398 παρανομιας N-GSF Gesetzwidrigkeit G3892 υποζυγιον N-NSN Esel G5268 αφωνον A-NSN stimmlos G0880 εν PREP in G1722 ανθρωπου N-GSM Mensch G0444 φωνη N-DSF Stimme G5456 φθεγξαμενον V-ANP-NSN etw. verlauten lassen G5350 εκωλυσεν V-AAI-3S wehren G2967 την T-ASF - G3588 του T-GSM - G3588 προφητου N-GSM Prophet G4396 παραφρονιαν N-ASF Wahnsinn G3913
2petr 2:17:
dt.
ουτοι D-NPM dies* G3778 εισιν V-PAI-3P sein G1510 πηγαι N-NPF Quelle G4077 ανυδροι A-NPF wasserlos G0504 νεφελαι N-NPF Wolke G3507 υπο PREP von G5259 λαιλαπος N-GSF Wirbelsturm G2978 ελαυνομεναι V-PPP-NPF treiben G1643 οις R-DPM rel. pr. G3739 ο T-NSM - G3588 ζοφος N-NSM tiefste Finsternis G2217 του T-GSN - G3588 σκοτους N-GSN Finsternis G4655 εις PREP in G1519 αιωνα N-ASM Ewigkeit G0165 τετηρηται V-RPI-3S bewahren G5083
2petr 2:18:
dt.
υπερογκα A-APN übergewichtig G5246 γαρ CONJ denn G1063 ματαιοτητος N-GSF Nichtigkeit G3153 φθεγγομενοι V-PDP-NPM etw. verlauten lassen G5350 δελεαζουσιν V-PAI-3P ködern G1185 εν PREP in G1722 επιθυμιαις N-DPF Begierde G1939 σαρκος N-GSF Fleisch G4561 ασελγειαις N-DPF Ausschweifung G0766 τους T-APM - G3588 οντως ADV wahrlich G3689 αποφυγοντας V-2AAP-APM entrinnen G0668 τους T-APM - G3588 εν PREP in G1722 πλανη N-DSF Irrtum G4106 αναστρεφομενους V-PPP-APM verkehren G0390
2petr 2:19:
dt.
ελευθεριαν N-ASF Freiheit G1657 αυτοις P-DPM selbst G0846 επαγγελλομενοι V-PNP-NPM verheißen G1861 αυτοι P-NPM selbst G0846 δουλοι N-NPM Sklave G1401 υπαρχοντες V-PAP-NPM vorhanden sein G5225 της T-GSF - G3588 φθορας N-GSF Vernichtung G5356 ω R-DSM rel. pr. G3739 γαρ CONJ denn G1063 τις X-NSM jemand G5100 ηττηται V-RPI-3S unterlegen werden G2274 τουτω D-DSM dies* G3778 και CONJ und G2532 δεδουλωται V-RPI-3S zum Sklaven machen G1402
2petr 2:20:
dt.
ει COND wenn G1487 γαρ CONJ denn G1063 αποφυγοντες V-2AAP-NPM entrinnen G0668 τα T-APN - G3588 μιασματα N-APN Besudelungen G3393 του T-GSM - G3588 κοσμου N-GSM Welt G2889 εν PREP in G1722 επιγνωσει N-DSF Erkenntnis G1922 του T-GSM - G3588 κυριου N-GSM Herr G2962 και CONJ und G2532 σωτηρος N-GSM Erretter G4990 ιησου N-GSM Jesus G2424 χριστου N-GSM Christus G5547 τουτοις D-DPN dies* G3778 δε CONJ aber G1161 παλιν ADV zurück G3825 εμπλακεντες V-2APP-NPM verflechten G1707 ηττωνται V-PPI-3P unterlegen werden G2274 γεγονεν V-2RAI-3S werden G1096 αυτοις P-DPM selbst G0846 τα T-NPN - G3588 εσχατα A-NPN-S zuletzt G2078 χειρονα A-NPN schlimmer G5501 των T-GPN - G3588 πρωτων A-GPN-S erste G4413
2petr 2:21:
dt.
κρειττον A-NSN-C besser G2909 γαρ CONJ denn G1063 ην V-IAI-3S sein G1510 αυτοις P-DPM selbst G0846 μη PRT-N nicht G3361 επεγνωκεναι V-RAN erkennen G1921 την T-ASF - G3588 οδον N-ASF Weg G3598 της T-GSF - G3588 δικαιοσυνης N-GSF Gerechtigkeit G1343 η PRT oder G2228 επιγνουσιν V-2AAP-DPM erkennen G1921 επιστρεψαι V-AAN umwenden G1994 εκ PREP aus G1537 της T-GSF - G3588 παραδοθεισης V-APP-GSF überliefern G3860 αυτοις P-DPM selbst G0846 αγιας A-GSF heilig G0040 εντολης N-GSF Vorschrift G1785
2petr 2:22:
dt.
συμβεβηκεν V-RAI-3S widerfahren G4819 δε CONJ aber G1161 αυτοις P-DPM selbst G0846 το T-NSN - G3588 της T-GSF - G3588 αληθους A-GSF wahr G0227 παροιμιας N-GSF Sprichwort G3942 κυων N-NSM Köter G2965 επιστρεψας V-AAP-NSM umwenden G1994 επι PREP auf G1909 το T-ASN - G3588 ιδιον A-ASN eigen G2398 εξεραμα N-ASN Gespei G1829 και CONJ und G2532 υς N-NSF Schwein G5300 λουσαμενη V-AMP-NSF baden G3068 εις PREP in G1519 κυλισμα N-ASN Wälzen G2946 βορβορου N-GSM Jauche G1004

Inhaltsverzeichnis