Strongs Nummer 5477 (Χαναάν - Kanaan)

Englischer Eintrag für die Strong Nummer:
5477@Chanaan (khan-ah-an') n/l.

1. Chanaan (i.e. Kenaan), the early name of Israel

[of Hebrew origin (H3667)]

KJV: Chanaan

Root(s): H3667

Deutsche Google-Übersetzung:
5477 @ Chanan (khan-ah-an ') n / l.

1. Chanaan (d. H. Kenaan), der frühe Name Israels

[hebräischen Ursprungs (כְּנַעַן)]

KJV: Chanaan

Wurzel (n): כְּנַעַן


Siehe auch

sa-211


Wurzel(n) von Χαναάν ist/sind:
Χαναάν is Wurzel von:

Verse, die Χαναάν enthalten

apg 7:11:
dt.
ηλθεν V-2AAI-3S kommen G2064 δε CONJ aber G1161 λιμος N-NSM Hunger G3042 εφ PREP auf G1909 ολην A-ASF ganz G3650 την T-ASF - G3588 γην N-ASF Erde G1093 αιγυπτου N-GSF Ägypten G0125 και CONJ und G2532 χανααν N-PRI Kanaan G5477 και CONJ und G2532 θλιψις N-NSF Bedrängnis G2347 μεγαλη A-NSF groß G3173 και CONJ und G2532 ουχ PRT-N nicht G3756 ευρισκον V-IAI-3P finden G2147 χορτασματα N-APN sättigende (Nahrungsmittel) G5527 οι T-NPM - G3588 πατερες N-NPM Vater G3962 ημων P-1GP - G1473
apg 13:19:
dt.
και CONJ und G2532 καθελων V-2AAP-NSM herabnehmen G2507 εθνη N-APN Nation G1484 επτα A-NUI sieben G2033 εν PREP in G1722 γη N-DSF Erde G1093 χανααν N-PRI Kanaan G5477 κατεκληρονομησεν V-AAI-3S etw. als Erbteil austeilen G2624 αυτοις P-DPM selbst G0846 την T-ASF - G3588 γην N-ASF Erde G1093 αυτων P-GPN selbst G0846

Alle Griechischen Strongs Nummern / Alle Hebräischen Strongs Nummern